Κατά τη διάρκεια της άσκησης, σε εβδομαδιαία βάση θα ανακοινώνονται οι δέκα πρώτοι κάθε πλευράς με βάση την αξιολόγηση της αρθρογραφίας τους όπως αυτή περιγράφεται στο σύστημα αξιολόγησης. Παράλληλα, σε κάθε συμμετέχοντα θα αποστέλλεται με e-mail η καρτέλλα αξιολόγησής του.

Πατήστε το κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ για να αλλάξετε αυτό το κείμενο. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Περιεχόμενο Καρτέλας

Περιεχόμενο Καρτέλας

0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Πολιτική
Αριθμός Δημοσιεύσεων 73%
Άμυνα
Αριθμός Δημοσιεύσεων 73%
Ασφάλεια
Αριθμός Δημοσιεύσεων 73%
Ενημέρωση
Αριθμός Δημοσιεύσεων 73%
Ενέργεια
Αριθμός Δημοσιεύσεων 73%
Διπλωματία
Αριθμός Δημοσιεύσεων 73%