Περιγραφή Άσκησης

  1. Media Operations

Οι Επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αποτελούν σήμερα

Οι Επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Media Operations, ΕΜΜΕ), είναι σημαντικός παράγοντας σήμερα για την διαχείριση μιας κρίσης ή για την έκβαση μιας ένοπλης σύρραξης ενώ ταυτόχρονα αποτελούν δυναμικό στοιχείο στην υβριδική ή γενικευμένη επιχειρησιακή σχεδίαση (Hybrid or Comprehensive Approach).

-Πόσο πραγματικά γνωρίζουμε το μέγεθος και τη σημαντικότητα των επιχειρήσεων αυτών;

-Ποιά είναι τα δομικά τους στοιχεία και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κρατικές δομές και διεθνείς φορείς;

Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν και θα αποτελούν για πολύ καιρό αντικείμενα έρευνας και μελέτης. Εκεί όμως που μπορεί να “ποντάρει” κάποιος είναι τα πειραματικά δεδομένα, δηλαδή στα στοιχεία που προκύπτουν από τον τρόπο αντίδρασης είτε της κοινής γνώμης, είτε ενός συγκεκριμένου κοινού.

Αυτά τα πειραματικά δεδομένα έχουν διπλή αξία: Aφενός μεν καταδεικνύουν τη “συμπεριφορά” του κοινού και αφετέρου δε επεξηγούν την αξία της πληροφορίας/είδησης ως παράγοντα επιχειρησιακής σχεδίασης.

Αναλογικά, σε ένα κοινό από 3 – 5,000 ανθρώπους, όλους δικτυωμένους σε κοινωνικά δίκτυα και με ικανά κοινά χαρακτηριστικά, μια είδηση/πληροφορία που είναι δομημένη με σαφή τρόπο, μπορεί να τους κατευθύνει σε συγκεκριμένη αντίδραση.

Προηγουμένως όμως, το κοινό αυτό έχει “εκπαιδευτεί” τόσο στην αποδοχή της είδησης/πληροφορίας όσο και στην αξιολόγησή της. Η “εκπαίδευση” αυτή βασίζεται σε βιωματική μεθοδολογία καθότι σε βάθος χρόνου το κοινό διαμορφώνεται από το φορέα ενημέρωσης από τον τρόπο “σερβιρίσματος” της είδησης/πληροφορίας στο πλαίσιο της εικονικής πραγματικότητας των κοινωνικών δικτύων.

Η διαρκής ανάγνωση των ειδήσεων/πληροφοριών από συγκεκριμένο κοινό μέσω των ομάδων του Facebook, στις οποίες γίνεται και ανάλογος σχολιασμός, έχει αποδείξει πως μπορεί να κατευθύνει το κοινό σε δεδομένο τρόπο αντίδρασης αλλά κυρίως σε συμπεριφορά απολύτως προβλεπόμενη, ανάλογα με το περιβάλλον της ομάδας και τα δομικά της χαρακτηριστικά. Συνεπώς ο τρόπος που το κοινό υποδέχεται την είδηση/πληροφορία μέσα από μια εικονική πραγματικότητα είναι απολύτως ελεγχόμενος καθότι είναι βιωματικός.

2. Βιωματική Εκπαίδευση

Η πρωτοποριακή μέθοδος της Βιωματικής Εκπαίδευσης με τη χρήση ομαδικών δραστηριότητων γνωρίζει τεράστια άνθιση τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση που επιστρατεύει δομημένες δραστηριότητες, ασκήσεις και «παίγνια», διαμορφωμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να προσφέρουν ευκαιρίες για εκπαίδευση, κατάρτιση, ανάπτυξη και αλλαγή σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες.

Ιδιαίτερα ευεργετική έχει αποδειχθεί σε επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης, επαγγελματικής απόδοσης, καθώς και στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος. Εφαρμόζεται με επιτυχία τόσο στους κόλπους της εκπαίδευσης όσο και στον επαγγελματικό τομέα.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Βιωματικής Εκπαίδευσης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο περιοχών ενδιαφέροντος, δίνει στο συμμετέχοντα τη δυνατότητα, πέρα απ’ όλα τ’ άλλα, να μετρήσει τις δυνατότητές του και ν’ αποκτήσει συστηματοποιημένη γνώση των βασικών πυλώνων της περιοχής ενδαφέροντος.

Κατά κανόνα η Βιωματική Εκπαίδευση δεν αποτελεί μια εύκολη και απλή διαδικασία, καθότι συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή με άμεσο και συγκεκριμένο τρόπο. Η μεγάλη δυσκολία έγκειται στο γεγονός πως ενώ ο εκπαιδευόμενος αισθάνεται ελεύθερος να δράσει κατά την κρίση του, οι βαθμοί ελευθερίας του μειώνονται σημαντικά δεδομένου πως πρέπει να οριοθετήσει πλήρως και επακριβώς τη δράση του για να επιτύχει απολύτα συγκεκριμένους στόχους σε εξαιρετικά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με πολύ σαφείς κανόνες αναφορικά με τα αποτελέσματα της δράσης του.

Από την άλλη πελυρά, η Βιωματική Εκπαίδευση στοχεύει κατά κύριο λόγο να κινητοποιήσει τη συνασισθηματική νοημοσύνη του εκπαιδευόμενου και να επαυξήσει τη μεταφορά γνώσης και εμπιρίας από τον εκπαιδευτή, στοιχείο που απαιτεί εξαιρετικά καλή επικοινωνία μαζί του.

Στην πράξη, η Βιωματική Εκπαίδευση προσδιορίζεται από μια πλήρη και στοχευμένη μεθοδολογία η οποία αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά μέρη:

Από ένα ΣΕΝΑΡΙΟ, μια αφήγηση ουσιαστικά μιας κατάστασης που διαμορφώνεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο τόσο γεωγραφικό όσο και χρονικό και αποτελείται από μια αναδρομή στο παρελθόν, την περιγραφή της παρούσας κατάστασης και τις πιθανές εξελίξεις.

Από ένα σύνολο ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ τα οποία προσδιορίζουν χωροχρονικά τις απαιτήσεις από πλευράς εκπαιδευομένου καθώς και τις αναμενόμενες ή μη αναμενόμενες δράσεις του.

Από ένα σύνολο ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ανά ΓΕΓΟΝΟΣ το οποίο διαχωρίζει τους εκπαιδευόμενους ανάλογα με το ρόλο ή τη συγκεκριμένη αποστολή που πρόκειται να αναλάβουν έτσι ώστε να επιτύχουν κάποιον συγκεκριμένο στόχο.

Τέλος, από ένα σύνολο, μια δεξαμενή ΠΡΑΞΕΩΝ ή ΔΡΑΣΕΩΝ, πιθανών ή απίθανων, μέσα από τις οποίες ο εκπαιδευόμενος θα επιλέξει (ή θα απορρίψει) έναν τρόπο ενεργείας για να επιτύχει επιμέρους μικρότερους στόχους που θα τον οδηγήσουν στην επίτευξη του βασικού στόχου του.

Τα παραπάνω κωδικοποιούνται και συστηματοποιούνται ανάλογα με το χρόνο, τα μέσα και τις δυνατότητες που υπάρχουν, όπως η χρήση ή όχι προσομοίωσης, η δυνατότητα ζωντανής προσομοίωσης, η ευρύτητα των στόχων, τα ΚΙΝΗΤΡΑ των εκπαιδευομένων αλλά και το ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

3. Η Άσκηση “CHRISMOS19”

Η άσκηση αυτή είναι η πρώτη ανοιχτή διαδικτυακή άσκηση Επιχειρήσεων ΜΜΕ (MEDIA OPERATIONS) σε διεθνές επίπεδο και διαπραγματεύεται τη δυνατότητα του επηρεασμού και της χειραγώγησης της Κοινής Γνώμης καθώς και των Οργάνων Λήψης Αποφάσεων από την πλευρά της πίεσης που μπορεί ν’ ασκήσουν τα ΜΜΕ και τα Κοινωνικά Δίκτυα.

4. Το Εκπαιδευόμενο Κοινό

Η άσκηση απυεθύνεται σε όλους όσοι έχουν τη δυνατότητα ν’ ανατύξουν γραπτό λόγο και με αυτόν να επηρεάσουν είτε μια ευρεία είτε μια πιο στενή μάζα ανθρώπων και να τους κατευθύνουν συστηματικά προς κάποια κατεύθυνση, ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος και το ρόλο που ενδεχομένως θα κληθούν να παίξουν.

4. Οι Στόχοι και οι Χρόνοι

5. Τα Οφέλη και τα Κέρδη

6. Περίληψη Σεναρίου, Βασικά Γεγονότα κι Επεισόδια

7. Αξιολόγηση κι Επιλογος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.